Normativa del Club

Normativa 

 •  Els entrenaments es faran alhora a les pistes interior i exterior els Dilluns i Dimecres i, solament a la pista interior els Divendres.
 •  L’ús de mallot o similar és obligatori per a la pràctica del patinatge.
 • Els patinadors/es poden fer ús dels armaris de la saleta del patinatge per a guardar els patins. La sala es tancarà 10 minuts després d’acabar l’entrenament. El Club no es fa responsable del material dipositat a la sala.
 • Durant l’horari d’entrenament no es pot berenar. Segons la normativa del Polisportiu no es pot menjar al pavelló ni als vestuaris. Els patinadors/es poden berenar al bar destinat a tal propòsit.
 • Els entrenadors són els responsables de la disciplina esportiva a la pista. Es prega que els acompanyants es quedin a les grades durant l’entrenament, deixant lliures els passadissos del voltant de la pista. Recordem la prohibició de fumar dins del Complex.
 • L’absència reiterada i injustificada als entrenaments pot comportar la baixa del patinador/a.
 • L’assistència a les proves i competicions federatives, prèvia acceptació del patinador/a i la família, és obligatòria. La falta injustificada a les proves implicarà el pagament de la inscripció per part del patinador/a, ja que les despeses no són recuperables.
 • El no pagament de les quotes establertes suposarà la baixa del patinador/a, estudiant-se els casos particulars.
 • Per a formalitzar la baixa d’un patinador/a, ja sigui per malaltia o bé per lesió, cal una comunicació oficial dels pares.
 • És obligatori el Certificat mèdic d’aptitud per a la pràctica del patinatge. Serà               anual per a totes les patinadores majors de 14 anys i cada dues temporades per a les menors de 14 anys.
 • Per formar part del Grup de Show de categoria Juvenil serà necessari tenir el nivell C aprovat amb un mínim de 6 mesos d’antiguitat a 1 de gener i tenir al menys 11 anys o fer-los durant la temporada (de gener a desembre).
Posted in Uncategorized.

Comments are closed.