PÒLISSA D’ASSEGURANÇA ESPORTIVA

ASSEGURANÇA MÈDICA

Us informem de les pòlisses i el protocal a seguir en cas d’accident als entrenaments de patinatge del curs:

Tres tipus de situacions: 

1-Patinadors federats (situació 1)

2- Patinadors no federats  (situació 2)

3- Cas de gravetat (situació 3)

SITUACIÓ 1: Tots els esportistes federats, tècnics i delegats estan assegurats amb l’asseguradora MÚTUACAT.

Cal seguir els passos següents:

1. Omplir degudament el document de comunicació d’accidents que haurà de ser signat i segellat per la
federació, club o entitat esportiva corresponent.
2. Posar en coneixement de la mútua l’accident, trucant al Centre d’Atenció 24 hores de MÚTUACAT,
telèfon 902 934 623 o bé al 932 533 893. L’accident ha de ser comunicat immediatament després de la
seva ocurrència.
A la comunicació telefònica ha de facilitar-se:
– Les dades personals del lesionat.
– Les dades del Club o Entitat Esportiva al qual pertany.
– La data i forma d’ocurrència.
– Els danys físics.
Una vegada recollides aquestes dades, s’haurà de remetre el comunicat d’accident a MÚTUACAT a
l’adreça electrònica: federacions@mutuacat.cat. O bé via WhatsApp al número 608 169 580.
3. El federat lesionat, podrà acudir al centre mèdic concertat aportant el comunicat d’accident
degudament emplenat. ÉS IMPRESCINDIBLE per rebre assistència que al comunicat hi consti EL
NÚMERO D’EXPEDIENT.

Adjuntem els partes(1) i els centres concertats(2)  i la normativa (3) ( us podeu descarregar els fitxers):

(1) parte-daccidents-federats-MUTUACAT

(2) centres-concertats-MUTUACAT

(3) normativa-MUTUACAT

SITUACIÓ 2: Els patinador/es no federats tenen cobertura mitjançant el Consell Esportiu del Baix Llobregat amb FIATC: Pòlissa 57-215

– Cal trucar al número 902 102 264 on rebreu instruccions del centre al que cal anar per rebre assistància. L’assistència urgent es pot sol·licitar fins a 12h després de l’accident i l’assistència general fins a 72h.

Parte d’accidents

Protocol

Pòlissa

 

SITUACIÓ 3: Accidents greus

Per últim si es tracta d’un cas d’extrema gravetat es truca a una ambulància (112) i es deriva al centre concertat o públic que els del sem considerin.

 

logo2

 

Deixa un comentari