Política de privadesa

Actualització: 23/5/2018

Aquesta política de privacitat de dades us informa que les vostres dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb les obligacions i garanties establertes al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals.

 1. Qui gestiona les teves dades?

Club Patinatge Artístic Sant Just CIF: G60283702

Passeig de la Muntanya, 25

08960 Sant Just Desvern

Per contactar amb el responsable del tractament de les vostres dades personals podeu adreçar-vos a info@pasantjust.net

 

 1. Amb quines finalitats gestionem les teves dades?

 

Socis del club

 1. Gestionar les activitats pròpies del club com organitzar l’assistència a campionats i proves de patinatge, activitats lúdiques i esportives, organització dels grups d’entrenament i cobrament de quotes de soci.

Amb aquesta finalitat recollim les dades personals dels nostres socis/es i dels seus tutors (en el cas que el soci sigui menor d’edat) com el nom, cognoms, NIF, targeta sanitària, adreça, edat, sexe, fotografia de carnet, escola, telèfon, correu electrònic i compte bancari així com els resultats de les proves i campionats en els que es participi com a soci/a del club.

 1. Donar compliment a les obligacions i compromisos del club amb altres entitats i institucions directament derivades de les activitats pròpies del club establertes als seus estatuts.
 2. Difusió de les activitats pròpies del club establertes als seus estatuts.

Amb aquesta finalitat recollirem fotografies de la participació dels socis/es en campionats, proves i altres activitats pròpies del club.

Empleats/des del club

 1. Gestionar la relació contractual entre l’empleat i el club, gestió de nòmines, prevencions de riscos laboral i altres obligacions legals.

Amb aquesta finalitat recollim les dades personals dels nostres empleats/des com el nom, cognoms, NIF, targeta sanitària, adreça, edat, sexe, fotografia de carnet, telèfon, correu electrònic i compte bancari i titulacions acadèmiques i professionals.

 1. Donar compliment a les obligacions i compromisos del club amb altres entitats i institucions directament derivades de les activitats pròpies del club establertes als seus estatuts.

Amb aquesta finalitat es podran transferir les dades imprescindibles dels empleats/des a altres institucions i entitats com la Federació Catalana de Patinatge, l’Associació d’Entitats Esportives Sant Just Desvern i altres entitats i clubs de patinatge artístic entre d’altres.

 1. Difusió de les activitats pròpies del club establertes als seus estatuts.

Amb aquesta recollirem fotografies de la participació dels empleats/es en campionats, proves i altres activitats pròpies del club.

 

 1. Durant quant de temps guardarem les teves dades?

Mentre es mantingui la condició de soci/a o empleat/da del club i fins a un màxim de dos anys un cop finalitzada aquesta condició.

 

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

 

Socis/es

La base legal per al tractament de les dades dels socis/es és el compliment del compromís del club d’atendre els drets dels socis/es establerts als seus estatuts com el dret a participar a les activitats organitzades pel clubs, assistir a les assemblees i ser informat de qualsevol dada rellevant per al funcionament del club.

Per a la difusió de les dades i imatges de participació en les activitats del club la legitimació és per consentiment del soci/a.

 

Empleats/des

La base legal per al tractament de les dades dels empleats és el compliment de les obligacions derivades del contracte signat.

Per a la difusió de les dades i imatges de participació en les activitats del club la legitimació és per consentiment del empleat/da.

 

 1. A quins destinataris transferirem les teves dades?

 

Per tal de gestionar les activitats pròpies del club es transfereixen les dades personals dels socis/es i empleats/des a Play Off Informàtica S.L, CIF B64864879, com a responsable del tractament informàtic de les dades complint les obligacions i garanties establertes al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu.

Per tal de complir amb les obligacions del club amb altres institucions i entitats transferim les dades imprescindibles dels socis/es i empleats/des a altres institucions i entitats com la Federació Catalana de Patinatge, l’Associació d’Entitats Esportives Sant Just Desvern, Ajuntament de Sant Just Desvern i altres entitats i clubs de patinatge artístic.

Per tal de fer difusió de les activitats del club publiquem imatges i dades dels socis/es i empleats/des, amb el seu consentiment, a la pàgina web del club (gestionada per One.com A/S CVR: 28677138 Copenhagen Denmark ) i a la xarxa social Facebook.

Les dades personals dels empleats es transfereixen a la Gestufec S.L  B64409733   per a la gestions de nòmines i relacions laborals i a Geseme 1996 SL, CIF B61193124, per al compliment de la regulació de prevenció de riscos laborals.

Les dades no es transferiran a tercers països forà de la UE respectant la normativa europea de protecció de dades amb l’excepció de la xarxa social Facebook.

 

 1. Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

 

 • Dret d’accés i rectificació de les dades.

Tens dret a consultar les teves dades personal que el club té registrades i a modificar-les si son inexactes o incompletes.

 • Dret de cancel·lació o supressió.

Tens dret a sol·licitar la supressió de les teves dades quan ja no tinguis cap relació amb el club.

 • Dret de limitació i oposició.

Tens dret a oposar-te al tractament de les teves dades o a limitar el seu us sempre que el club no tingui motius legítims per al tractament.

Tens dret a revocar el teu consentiment en qualsevol moment per al tractament de les dades.

 • Dret de portabilitat.

Tens dret a sol·licitar que transferim les teves dades a una altra entitat.

 • Tens dret a efectuar una reclamació a l’Agencia de Protección de Datos www.agpd .es.

 

Per exercir aquests dret cal enviar una sol·licitud juntament amb una fotocòpia del DNI de l’interessat/da a info@pasantjust.net